เกี่ยวกับเรา

Medi Navi คือ การบริหารจัดการบรรณาธิการและนักเขียน ผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน โดยการให้ความร่วมมือของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่อาสาสมัคร เพื่อให้ผู้หญิงใส่ใจในการดูแลสุขภาพ และเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกาย