ขอสงวนสิทธิ์

logomedinavi

วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการ “ส่งข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงโดยผู้หญิง” ในการวางแผนและการจัดการทางการแพทย์ ส่งผ่านความถูกต้องของข้อมูลในรูปแบบที่แน่นอนทางการแพทย์

การใช้งาน

ความก้าวหน้าในช่วงต้นของการแพทย์และยายังแตกต่างกัน ประสิทธิภาพต่างๆ จำเป็นต้องมีข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เพื่อในการเป็นแนวทางในการรักษาและตัดสินใจ

ความรับผิดชอบ

ผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการข้อมูล ความรับผิดชอบสุดท้ายของทุกคนโปรดใช้อย่างระมัดระวัง

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และยา

สนับสนุนให้คำปรึกษาฟรีภายใต้ความรับผิดชอบของทุกคนในสถาบันการแพทย์ บนพื้นฐานโดยไม่ต้องรักษาทางการแพทย์