ในความสัมพันธ์ของหญิงชายที่ยังไม่พร้อมสำหรับการมีบุตร เมื่อมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นควรจะมีการวางแผนคุมกำเนิดที่ดีเพื่อจะได้ไม่พลาดตั้งครรภ์ในขณะที่ไม่พร้อม วิธีการคุมกำเนิดมีให้เลือกใช้มากมายหลายวิธี โดยเฉพาะวิธีคุมกำเนิดในแบบธรรมชาติซึ่งแต่ละวิธีก็มีทั้งข้อดี และข้อเสียแตกต่างกัน คุณผู้หญิงสามารถเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดที่เหมาะกับตนเองได้ หรืออาจจะเลือกใช้หลายๆ วิธีเข้าด้วยกันตามความเหมาะสมก็ได้ วิธีการคุมกำเนิดในแบบธรรมชาตินั้นได้แก่

1 การนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ด

วิธีการนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ด เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เรียกกันอีกอย่างว่าวิธีนับช่วงเวลาปลอดภัย วิธีการคุมกำเนิดแบบนี้ทำได้โดยให้คำนวนหาช่วงเวลาปลอดภัยที่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยไม่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ ซึ่งก็คือ 7 วันก่อนวันมีประจำเดือนและ7 วันนับจากวันที่มีประจำเดือน แม้ว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่นิยมใช้คุมกำเนิดกันแต่ก็เป็นวิธีที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนในแต่ละเดือนคลาดเคลื่อน เพราะการนับอาจจะคลาดเคลื่อนไปโดนวันที่ไข่ตก ทำให้ตั้งครรภ์ได้ ในผู้หญิงแต่ละคนจะมีประจำเดือนแต่ละรอบต่างกัน โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีรอบประจำเดือนที่ 28 ถึง 30 วันต่อ 1 รอบ หรือคลาดเคลื่อนกว่านั้นไม่เกิน 2 วัน แต่ถ้าในผู้หญิงที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอแนะนำให้ใช้วิธีนี้ควบคู่ไปกับวิธีอื่นๆ จะปลอดภัยกว่า

2 การสังเกตมูกที่ปากมดลูก

มูกที่ปากมดลูกของผู้หญิงในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน ทั้งสีและความเข้มของมูก วิธีการคือต้องสอดนิ้วเข้าไปในช่องคลอดให้ลึก สังเกตมูกที่ออกมาจากปากมดลูก การสังเกตนี้ต้องทำทุกวัน มูกที่ได้จะแตกต่างกันดังนี้คือ มูกที่อยู่ในระยะปลอดภัยคือหลังมีประจำเดือนใหม่ๆ จะไม่มีมูก จากนั้นมูกจะเป็นสีขาวขุ่นๆ หรือสีออกเหลืองนวล จากนั้นมูกจะใสขึ้น ช่วงที่มูกมีลักษณะใส่เหมือนไข่ขาวดิบเป็นช่วงที่อันตรายควรงดมีเพศสัมพันธ์ หลังจากนั้นเมื่อถึงช่วงก่อนมีประจำเดือนมูกจะกลับมาสีข้นและขุ่นอีกครั้งนับเป็นช่วงระยะปลอดภัยนั่นเอง การสังเกตจากมูกปากมดลูกก็เช่นเดียวกับการนับระยะปลอดภัยคือมีอัตราการพลาดได้เช่นกัน ควรใช้วิธีนี้ควบคู่กับการหลั่งภายนอก แต่ก็วิธีนี้ก็เหมาะกับผู้หญิงที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หรือไม่ตรงเวลามากกว่าวิธีแรก

3 การหลั่งภายนอก

การหลั่งภายนอก คือการมีเพศสัมพันธ์โดยให้ฝ่ายชายงดการหลั่งน้ำอสุจิในช่องคลอด ทำให้สเปิร์มไม่เข้าไปผสมพันธุ์กับไข่ได้ แต่วิธีนี้มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์สูงมาก เพราะน้ำอสุจิที่มีสเปิร์มปนอยู่อาจจะออกมาจากน้ำหล่อลื่นของฝ่ายชายในช่วงใดของการมีเพศสัมพันธ์ก็ได้ หรือฝ่ายชายอาจหลั่งอสุจิออกมาโดยไม่สามารถควบคุมได้ทัน แต่เป็นวิธีที่สามารถใช้ร่วมกับสองวิธีแรกจะปลอดภัยและได้ผลมากขึ้น

การคุมกำเนิดโดยวิธีธรรมชาติทั้ง 3 วิธีอาจนำมาใช้ควบคู่กันไปเพื่อให้ได้ผลที่แน่นอนมากยิ่งขึ้นได้ ซึ่งทั้งสามวิธีสามารถลดโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้